gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
AKTUELL UTSTILLING

Martin Bodilsen Kaldahl
Possible Gestures
21.januar–28.februar
Martin Bodilsen Kaldahl, The State of a Moment 1, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Possible Gestures
Martin Bodilsen Kaldahl, Stack 1, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Stack 1, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, The State of a Moment 1, 2, 3, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Installation view
Martin Bodilsen Kaldahl, As It Happened 1 - an Oslo Line, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, As It Happened 1 - an Oslo Line, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Installation view
Martin Bodilsen Kaldahl, Installation view
Martin Bodilsen Kaldahl, Installation view
Martin Bodilsen Kaldahl, Particles 1, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Particles 1, 2015
Martin Bodilsen Kaldahl, Particles 1, 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Utstillingsåpning 21.01.2016 kl 18:00

 

Martin Bodilsen Kaldahls keramiske skulpturer tar utgangspunkt i verkenes grunnleggende eksistens i rommet. Gjennom en presis formmessig bearbeidelse av materialet gjøres selv en tilfeldig og nærmest banal gest i gallerirommet betydningsfull. Med et blikk for det monumentale i det ubetydelige skaper kunstneren selv betingelsene for å kunne frembringe en intuitiv og romlig form. Han arbeider ut fra en overordnet visjon, men lager samtidig hindre for seg selv for å slippe noe av sin egen kontroll. Ut fra store mengder overskårne stykker av rør i leire bygger kunstneren arbeidene del for del før de igjen settes sammen i større strukturer. Dansende, famlende, stigende og fallende beveger de seg tilfeldig gjennom rommet. De skulpturelle utsagnene oppstår på mange måter i et mentalt tomrom. De eksisterer, men de kunne også like gjerne sett annerledes ut. De er resultatet av en distraksjon og forblir på denne måten rene skulpturelle bevegelser eller fastholdte fortellinger i et øyeblikk.

 

Til utstillingen på Galleri Format har Kaldahl laget arbeider i en litt større skala enn tidligere. Arbeidene er blitt skapt i løpet av et to måneders kunstneropphold på KhiO, Kunsthøgskolen i Oslo, høsten 2015. Verkene fortolker grunnleggende billedmessige elementer, deriblant linjen som skulptur eller kulen sett som tredimensjonal referanse til punktet. Den sluttede ringen danner utgangspunktet for flere verk; i enkel form direkte på gulvet eller som skulpturelle stablinger. Kunstneren utnytter også aspekter knyttet til stofflighetene og det fargemessige potensialet i keramikken.

 

Martin Bodilsen Kaldahl har gjennom sin karriere arbeidet med ulike formmessige uttrykk i leire. Et stadig tilbakevendende tema er knuten som romlig figur. Han har laget en rekke arbeider hvor naturform og kulturell konstruksjon stilles opp mot hverandre. Han interesserer seg for selve formens mulighet for direkte emosjonell påvirkning av beskueren. Motivet er klart i sin enkelhet -  du ser hva du ser - men arbeidet avspeiler også en tidsdimensjon som understreker det banale utgangspunktet og skriver arbeidet inn i en tradisjon hvor den presise bearbeidelsen er en selvfølgelig forutsetning.

 

Martin Bodilsen Kaldahl (f. 1954) bor og arbeider i København. Han er utdannet fra Royal College of Art i London (MA, 1990). Arbeidene hans er representert i en lang rekke offentlige og private samlinger, blant andre The Victoria & Albert Museum, London; Musée d’Art Decoratifs, Paris; Kunstindustrimuseet, Oslo; Röhsska Museum, Göteborg; Designmuseum Danmark, København; Trapholt Kunstmuseum, DK; CLAY/Grimmerhus, Museum of International Ceramic Art, DK; MIMA, Middlesborough, UK; Diane and Marc Grainer Collection, Washington DC; Annie and Otto Johs. Detlefs' Foundation, DK; Aller Media, DK.


Et utvalg utstillinger inkluderer bl.a: Random Growth, PHOs Art and Design, London, 2015/16; NeC Gallery, Paris, 2014 (solo); X-Scapes, Copenhagen Ceramics, 2014 (med Marit Tingleff); The Ceramic Object, Galleri Format, Oslo, 2014; Danish Design at the House, Sydney Opera House, 2013; Copenhagen Ceramics Exhibition Space 2012 (solo); PULS Contemporary Ceramics, Brussels, 2011 (solo); Contemporary British Studio Ceramics, Mint Museum, North Carolina, US, 2010; Mindcraft 09, Milan 2009; The Digital Clay, Designmuseum Denmark, 2008; END – engelsk-norsk-dansk gruppeutstilling, Designmuseum Danmark, 2007.

Bodilsen Kaldahl underviser ved SuperFormLab på KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-tektur, Design og Konservering. Han var med å stifte utstillingsplattformen Copenhagen Ceramics i 2011.


Foto: Markus Li Stensrud

KOMMENDE UTSTILLINGER

Kari Håkonsen
3.mars–10.april 2016
Utstillingsprogram
våren 2016
21.februar–26.juni 2016
TIDLIGERE UTSTILLINGER

Aron Li og Ingjerd Hanevold
Over tid
26.november–10.januar 2016
John K. Raustein
Lyden av utpust
22.oktober–22.november 2015