gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
TIDLIGERE UTSTILLING

Resilience
Ahmed Umar, Bente Sætrang, Franz Schmidt, Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Sofia Karyofilis
27.april–18.juni
Ahmed Umar
Sofia Karyofilis
Sofia Karyofilis
Sofia Karyofilis
Franz Petter Schmidt
Ahmed Umar
Bente Sætrang
Vebjørn Møllberg
Bente Sætrang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utstillingsåpning torsdag 27. april kl 18:00.

 

 

Åpningstale ved Kjersti Solbakken


Performance ved Ahmed Umar og Llewellyn Mnguni 13. mai kl. 14.00

 

Utstillingen Resilience utforsker spørsmål rundt opprinnelse og tilpasning gjennom å undersøke materialets forhold til kroppslige situasjoner eller tilstander. Kunstnerne benytter seg av ulike tilnærminger til overskridelse, motstand, erfaring og beskyttelse. Det personlige kobles i utstillingen opp mot det politiske og forhold knyttet til klær, smykker og hverdagsobjekter tvinger frem en refleksjon omkring fellesskapsidealer og samhold.

 

Begrepet resilience stammer fra fysikken og industrien, hvor det viser til den evnen et materiale har til å gjenvinne sin opprinnelige form eller tilstand etter å ha blitt utsatt for en sterk fysisk påkjenning. I dag er begrepet kjent som en form for motstandskraft individet kan inneha i møte med omgivelsene. 


Ahmed Umar (f. 1988) lager beskyttelses-smykker i lær og funnet materiale som tar utgangspunkt i tradisjoner fra Sudan. En talisman er en gjenstand, et smykke eller et bilde som skal bringe hell og lykke til dens bærer. I Umars omfattende praksis som involverer keramikk, smykke, performance og tekstil undersøker han spørsmål knyttet til ritualer, autoritet, kulturelle verdier, religion og minnet gjennom sin egen personlige historie. Umar deltok i 2016 på utstillingen MINA / MEG ved Kulturhistorisk Museum og fullførte sin MA ved KhiO i 2016.


Franz Petter Schmidt (f. 1969) jobber med utgangspunkt i vevde stoffer basert på skildringer fra skjønnlitteraturen. Schmidts stiller gjennom sin praksis spørsmål rundt materiell og immateriell arv, tekstilindustriens historie, fenomenologi og erindring. Schmidt kan vise til en rik og omfattende utstillingspraksis og har også en lang erfaring fra norsk tekstilindustri. Han avsluttet den kunstneriske delen av sitt stipendiatprosjekt Weaving Fabrics for Suits med utstilling på Oslo Kunstforening i 2015, og ble samme år tildelt Scheiblers kunsthåndverkspris.


Vebjørn Guttormsgaard Møllbergs (f. 1984) arbeid er en studie av denim som materiale, fetisj og arbeidsuniform. I en installasjon bestående av tekstil og video undersøker han japansk Boro-teknikk. Boro er betegnelsen på japanske klær som er lappet og reparert og ordet kommer fra det japanske ordet boroboro som betyr fillete. Møllberg er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Hans praksis utforsker spørsmål knyttet til identitet, seksualitet, observasjon, arkitektur og håndverk. Guttormsgaard Møllberg var initiativtaker til fanzinen og screening-programmet Kuk & Parfyme sammen med Ingrid Forland. Filmene hans er vist ved en rekke festivaler og kunstinstitusjoner i Norge og i utlandet.


Sofia Karyofilis (f. 1978) skaper skulpturelle objekter ved å modellere plater av metall med hammer. På tross av den brutale tilnærmingen til materialet oppstår verk med subtile forskyvninger som relaterer seg til spørsmål rundt kroppslige tilstander og tilstedeværelse. Med utgangspunkt i beholderen som idè eller fysisk gjenstand, jobber Karyofilis med spørsmål rundt beholderens funksjon. Hun er opptatt av hvordan den kan brukes til å gjenfortelle og gi språk til en ytre omstendighet eller indre tilstand. Karyofilis er utdannet fra metall og smykkekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo og hadde i 2016 sin første soloutstilling ved KRAFT i Bergen.


Bente Sætrang (f. 1946) undersøker i sin praksis tekstilkunstens grenser og mulighetene til å overskride dem. Sentralt står spørsmål knyttet til forholdet mellom det personlige og det politiske i kunsten. Sætrang er en av landets viktigste og mest toneangivende norske tekstilkunstnere. Hun var den første professor i tekstil ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen og har deltatt på tallrike utstillinger i inn- og utland. Hun er blant annet representert i samtlige kunstindustrimuseer i Norge og i 2016 ble hun tildelt den prestisjetunge Rune Brynestads minnestipend.

KOMMENDE UTSTILLINGER

Utstillingsprogram høsten 2018
11.oktober–22.desember 2018
AKTUELL UTSTILLING

Utstillinger
16.august–7.oktober 2018
TIDLIGERE UTSTILLINGER

Vidar Koksvik
Et annet sted
4.mai–12.august 2018
Collect 2018
22.februar–25.februar 2018