gallery arts crafts norway
AKTUELL UTSTILLING

"VENTILATION INSTALLATION"
VI BYGGER OM!
10.mars–8.mai
"VENTILATION INSTALLATION"
Nivåforskjeller jevnes ut og ventilasjon demonteres.
Her forsvinner den gamle himlingen.
"Gamle Norges Bank" - vi gleder oss til å få ny profil på fasaden!
1 2 3 4 5 6

Det rives, ryddes, bygges, sparkles, males og mures - og vi gleder oss til nyåpning 9. mai 2014!

TIDLIGERE UTSTILLINGER